• Club van 50

   

  Wat is de Club van 50?

  De “Club van 50” is een groep mensen die vv Flevo een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van € 50,00 doneren. Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt, op voorstel van de “Club van 50”, besteed aan projecten die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Daarbij kun je denken aan activiteiten voor de jeugd, maar het geld wordt ook voor andere doeleinden worden gebruikt.

   

  Wat krijgt u hiervoor terug?

  • Vermelding van u naam op het bord in de kantine
  • Vermelding op de website van vv Flevo
  • Twee keer per jaar een bijeenkomst met de leden van de club van 50

   

  Wie kan er lid worden van de Club van 50?

  Uiteraard de leden en oud-leden van vv Flevo maar ook ouders van (jeugd)leden en in het algemeen een ieder die vv Flevo een warm hart toedraagt.

   

  Wie bepaalt wat er met het geld gaat gebeuren?

  Elke donateur mag met een suggestie komen waar het geld aan besteed kan worden. In overleg met het bestuur zal bepaald worden waar de gelden naar toe gaan.

  Lid worden?

  Ga dan naar het kopje: Aanmelden