• Beste Flevo Leden,

  De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn altijd snel gegaan en gelukkig gaan ze nu ook snel de goede kant op. Waar de jongere jeugd vorige week weer kon gaan voetballen als een voorzichtige eerste stap terug naar wat eerder normaal was, kregen we deze week al te horen dat ook de bovenbouw voetballers weer het veld op mogen. Dit uiteraard met daaraan een aantal voorwaarden verbonden. Zo zijn ook voor hen wedstrijden nog niet mogelijk, moet er met 1,5 meter afstand worden getraind en uiteraard moet men zich aan de coronaprotocollen houden.  

  We begrijpen dat iedereen zo snel mogelijk wil voetballen, maar iedereen moet ook begrijpen dat alles bijzonder snel gaat. Flevo hecht er dan ook waarde aan dat er eerst een goed plan bij de vereniging is, waarvoor gekeken is naar de trainingstijden, spreiding, logistiek, beschikbare vrijwilligers en vooral naar de veiligheid. Want niemand wil straks een terugslag. Ook deze nieuwe fase van de herstart vraagt namelijk meer van de vrijwilligers dan alleen het uit de kast te halen van de oude trainingstijden.

  Een andere belangrijke datum die eerder werd genoemd, is 1 september. Als het coronavirus onder controle blijft, kunnen dan de competities weer van start gaan. Ook kan men vanaf 1 september weer in de zaal voetballen. Voorzichtig kunnen we dus gaan vooruitkijken en plannen. Op korte termijn komen we met een eigen ‘Flevo routekaart’ voor het voetbal, waarop we alle data en fases richting 1 september zullen weergeven. Hierin verwerken we dan ook de mogelijkheden voor de verenigingen voor in de zomer. Want nu veel Nederlanders voorlopig niet op vakantie gaan, biedt dat ook een kans. Deze week zal er vergaderd worden over alle mogelijkheden. 

  Jeugdtrainers met klachten kunnen nu ook op het coronavirus getest kunnen worden. Net als andere groepen zoals zorgmedewerkers, mantelzorgers en leraren, kunnen zij na minimaal 24 uur corona-gerelateerde klachten hiervoor naar de GGD worden doorverwezen door een arts.

  Tot slot, het kabinet gaf aan details nog verder te moeten uitwerken. Sommige zaken leken nog niet helemaal helder of zeker. Zoals wat men precies verstaat onder spelen zonder publiek (hoeveel mensen?), wanneer de kantine open kan en of men gebruik kan maken van sanitaire voorzieningen. Ook wij hebben dus nog niet op alle vragen antwoord, maar we houden jullie op de hoogte.

  We wensen jullie veel succes en plezier met het weer stap voor stap verder opstarten van het voetbal de komende tijd! Blijf vooral goed om elkaar letten en blijf gezond.

  Met vriendelijke groet,

  Het Flevo Bestuur