• voorzitter Ritty Schaafstra

   ritty@schaafstrainstallatie.nl            

  06-22936966

   
  Penningmeester     Arjan Bloothooft

  Arjan_bloothooft@hotmail.com      

   06-5053655

   

  Wedstrijd- en ledensecretaris     Sanne Piekema

  spiekema@gmail.com                    

   06-15416423

   

  Sponsoring Karin Schaafstra

  k.schaafstra@installatie.nl 

  06-23962369

  Technische commissie Marcel Hoornsman
  mjmhoornsman@telfort.nl  
  Algemeen bestuurslid Meindert Wijnia mj.wijnia@outlook.com  
  Zaalvoetbal      Hannie Zijlmans Hanniezijlmans@hetnet.nl