• Beste ouders, spelers, 

  Het corona virus raakt ons allemaal. Al onze trainers, onze vrijwilligers en vooral onze spelers.
  Uiteraard vinden wij de gezondheid van éénieder zoveel belangrijker. Hou u vooral aan de voorgeschreven maatregelen, zodat we elkaar  volgend seizoen weer kunnen ontmoeten.
  Via dit bericht willen wij jullie informeren over de procedure van de teamindeling voor het seizoen 2020/2021.

  Fase 1:
  Ons team van coördinatoren, trainers, technische jeugdcommissie hebben de afgelopen tijd fantastisch werk afgeleverd. Inmiddels hebben we een goed beeld van veel lichtingen en zijn we bezig met alle nieuwe trainers en begeleiders 

  Aandachtspunten procedure teamindeling:
  Gezien de huidige situatie waarin wij in ieder geval tot 1 september niet meer in competitieverband mogen voetballen, zijn er een aantal wijzigingen in de procedure tot de totstandkoming van de teamindeling. Gezien de omstandigheden rekenen wij op jullie begrip. 

  Op een rijtje:

  • 15 juni is de uiterste datum voor een speler of speelster die zich wil laten overschrijven naar een andere vereniging of naar onze vereniging toe. Pas dan is er duidelijkheid over welke spelers wij beschikken en hoe wij ze gaan indelen. Vlak daarna zullen wij, een voorlopige teamindeling plaatsen op onze internetsite. De voorlopige teamindeling wordt kort voor aanvang van de nieuwe competitie pas definitief. Op basis van veranderende omstandigheden kan er nog gemuteerd worden. 
  • De overgang van een andere lichting met een ander spelconcept (van 6vs6 naar 8vs8 of van 8vs8 naar 11vs11) brengt mutaties mee in de indeling. 
  • Het is niet vanzelfsprekend dat een speler/speelster ieder jaar verzekerd is van een plek in het hoogst haalbare team of het team waar deze speler/speelster graag speelt.
  • Er wordt getracht om een zo goed mogelijke indeling te maken waarbij iedere speler/speelster zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen en met plezier bij VV Flevo voetbalt, dat alles in samenspraak met de trainers en/of leiders onder aanvoering van onze technische jeugdcoördinatoren. 
  • Wij zijn ons bewust van het feit dat het niet mogelijk is om aan alle individuele wensen tegemoet te komen. Wij zijn wel van mening dat wij met voldoende ogen en kennis een zo goed mogelijke indeling maken. De jeugdcommissie en de technische commissie gaan dan ook niet met u in discussie over de indeling op basis van capaciteiten. Uitsluitend persoonlijke omstandigheden kunnen voor ouders, spelers of speelsters aanleiding zijn om de jeugdcommissie te vragen om een andere indeling. Alleen daarvoor kunt u contact met ons opnemen.

   


  Wij vertrouwen erop dat wij u op deze manier tijdig hebben meegenomen in de wijzigingen m.b.t. de werkwijze en procedure voor aankomend seizoen. 

   

  Vriendelijke groet,
  Jeugdcommissie en technische commissie VV Flevo